Menu Close

เกี่ยวกับพวกเรา

ความเป็นมา

พวกเราคือทีม “ป้าแดงวงกลาง” จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย Project De-Fake นี้เป็นส่วนหนึ่ง ของ Campaign “#ส่งต่อได้บุญ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “สื่อและการเล่าเรื่องข้ามสื่อ” (JC204) ซึ่งเป็นโปรเจคที่นำเสนอเกี่ยวกับข่าวปลอม หรือที่รู้จักกันในคำว่า Fake News ที่กำลังระบาดอย่างมากในช่วงนี้ เพื่อช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถดูและแยกแยะข่าวในปัจจุบันได้ว่าข่าวไหนเชื่อถือได้ ข่าวไหนข่าวปลอม โดยแนะนำถึงหลักการสังเกต ชนิดและประเภทของข่าวปลอม รวมถึงเกมให้ทดลองเล่นว่าเราสามารถแยกแยะข่าวปลอมได้ดีแค่ไหน และได้รู้ว่าเราพลาดตรงไหน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในครั้งต่อไป และไม่แชร์ข่าวปลอมให้คนรู้จัก

เกี่ยวกับ Campaign “#ส่งต่อได้บุญ”

โปรเจค Campaign “#ส่งต่อได้บุญ” นั้นประกอบไปด้วยโปรเจคย่อย ๆ 3 โปรเจคด้วยกัน นั่นก็คือ

1. คลิปเตือนไม่ให้เชื่อข่าวปลอมเกี่ยวกับสุขภาพ

เป็นคลิปวีดีโอเพื่อเตือนให้ผู้ที่มีวุฒิภาวะทางการใช้โซเชียลมีเดียน้อย ได้คอยระวัง เกี่ยวกับข่าวปลอมที่เกี่ยวกับสุขภาพ

2. Infographic “ดูให้ดี Free or Fake กับ 5 ข้อเสียที่คุณรู้ก่อนจะเสียอะไรไปมากกว่านี้”

เป็นโปสเตอร์ในรูปแบบของอินโฟกราฟิคที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลบน Facebook โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการระวังตัวในการให้ข้อมูลส่วนตัวไปกับเว็บไซด์ที่หลอกขโมยข้อมูลของเรา

3. Website Project De-Fake แห่งนี้

วิสัยทัศน์

จากสถานการณ์ข่าวปลอมในบ้านเราที่กำลังระบาดอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมในเรื่องสุขภาพ การเมือง เศรษฐกิจต่าง ๆ ทางเราจึงเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดตั้ง campaign #ส่งต่อได้บุญ ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถแยกแยะข่าวปลอม และลดการแชร์ต่อข่าวปลอมที่เกิดขึ้นอย่างมากในปัจจุบันได้